Women Wanted

(CAT)
Joana Brabo, que va participar a l’edició de la Festa de l’any 2011 i ens va delectar amb el seu espectacle Lo bueno si Brabo 3 veces breve, organitza una convocatòria adreçada a dones artistes que vulguin realitzar un treball de recerca i/o creació a Menorca els mesos de maig o octubre del 2022.

A través del seu projecte WoWo (Women at Work) ofereix a dones artistes un programa de residències internacionals, activitats i tallers que els permetin tant crear i créixer com definir-se i posicionar-se professionalment.

Les artistes que es trobin iniciant, en procés o finalitzant alguna pràctica en l’àmbit de la creació contemporània en disciplines com ara art sonor, música, performance, fotografia, escriptura, disseny, pintura, art digital, il·lustració, vídeo o new media podran presentar-se de manera individual o grupal (màxim 3 integrants).

Sol·licituds fins al 13 d’abril.
Més informació aquí

WoWo_2

Women Wanted

(CAST)
Joana Brabo, que participó en la edición de la Festa del año 2011 y nos deleitó con su espectáculo Lo bueno si Brabo 3 veces breve, organiza una convocatoria dirigida a mujeres artistas que quieran realizar un trabajo de investigación y/o creación en Menorca los meses de mayo u octubre del 2022.

A través de su proyecto WoWo (Women at Work) ofrece a mujeres artistas un programa de residencias internacionales, actividades y talleres que les permitan tanto crear y crecer, como definirse y posicionarse profesionalmente.

Las artistas que se encuentren iniciando, en proceso o finalizando alguna práctica en el ámbito de la creación contemporánea en disciplinas como arte sonoro, música, performance, fotografía, escritura, diseño, pintura, arte digital, ilustración, video o new media podrán presentarse de manera individual o grupal (máximo 3 integrantes).

Solicitudes hasta el 13 de abril.
Más información aquí

WoWo_3