El Reina Sofia segueix els passos a la Festa

(CAT)
Sota el títol De Posada a Isotype, de Kollwitz a Catlett, el Museu Reina Sofía presenta la seva primera exposició del 2022, que examina l’evolució de l’art gràfic i el seu paper com a eina de reivindicació social durant la primera meitat del segle XX a Alemanya i Mèxic .

Les sales tres i quatre de la mostra estan dedicades a la tasca del Taller de Gràfica Popular (TGP) de Mèxic (sala 3) i al projecte Isotype (sala 4) sigles d’International System of Typographic Picture Education dels austríacs Otto Neurath i Marie Reidemeister-Neurath i l’alemany Gerd Arntz.

Sense haver vist l’exposició estem segurs que la qualitat i la quantitat del material exposat superaran la modesta exposició proposada per Rosa Llop per a l’edició de la Festa del 2013 i el taller d’Infografia Popular que van proposar els Hermanos Paadin a l’edició del 2015.

Ens alegrem que, per fi, aquest tipus de projectes estretament vinculats amb el disseny gràfic, tinguin cabuda a les exposicions de museus i centres culturals del país.

 

Isotype_1

Isotype_4

TGP_3

 

El Reina Sofía le sigue los pasos a la Festa

(CAST)
Bajo el título De Posada a Isotype, de Kollwitz a Catlett, el Museo Reina Sofía presenta su primera exposición de 2022, que examina la evolución del arte gráfico y su papel como herramienta de reivindicación social durante la primera mitad del siglo XX en Alemania y México.

Las salas tres y cuatro de la muestra están dedicadas a la labor del Taller de Gráfica Popular (TGP) de México (sala 3) y al proyecto Isotype (sala 4) siglas de International System of Typographic Picture Education de los austriacos Otto Neurath y Marie Reidemeister-Neurath y el alemán Gerd Arntz.

Sin haber visto la exposición estamos seguros de que la calidad y la cantidad del material expuesto superarán a la modesta exposición propuesta por Rosa Llop para la edición de la Festa del 2013 y al taller de Infografía Popular que propusieron los Hermanos Paadín en la edición del 2015.

Nos alegramos de que, por fin, este tipo de proyectos estrechamente vinculados con el diseño gráfico, tengan cabida en las exposiciones de museos y centros culturales del país.

Isotype_3

Isotype_2

TGP_1

TGP_2