Leftovers

EXPERIÈNCIA
(CAT)
Leftovers és un projecte de reflexió, experimentació i difusió de noves formes de creació basades en la reutilització de residus. Juntament amb la idea d’educar sobre metodologies respectuoses amb el medi ambient, volem mostrar una nova visió del concepte de museu.

A partir de l’afectació de l’àmbit cultural, i el creixement exponencial de la generació de residus durant la crisi de la Covid-19, decidim treballar conjuntament amb el Museu de la Vida Rural creant el projecte Leftovers, un confinament creatiu per tal de reflexionar i crear debat entorn aquests temes.

La Mireia Domènech, la Silvia Yruela i la Núria Vila, són tres dissenyadores interessades per la creació sostenible. El seu nexe és l’entusiasme i la creativitat, i una necessitat de comunicar la seva inquietud pel medi ambient i l’ètica, juntament amb les ganes d’experimentar i investigar nous materials, sense por d’esborrar el límit entre les diferents disciplines.

Aquest es el seu manifest:
1.- Creiem en la responsabilitat ecològica de cada acció quotidiana
2.- Experimentem amb materials sobrants i de rebuig
3.- Busquem noves formes de creació i producció
4.- Facilitem la compatibilitat entre creació i la sostenibilitat
5.- Impulsem el reaprofitament i la economia circular
6.- Generem debat entorn les deixalles

Dissabte 17 a les 13:00 i a les 17:00
Aula 02.04, edifici Pujades

Col·labora amb la Festa, menjar amb nosaltres

Leftovers-2 Leftovers-3

 

Leftovers

EXPERIENCIA
(CAST)
Leftovers es un proyecto de reflexión, experimentación y difusión de nuevas formas de creación basadas en la reutilización de residuos. Junto a la idea de educar sobre metodologías respetuosas con el medio ambiente, queremos mostrar una nueva visión del concepto de museo.

A partir de la afectación del ámbito cultural, y el crecimiento exponencial de la generación de residuos durante la crisis de la Covid-19, decidimos trabajar conjuntamente con el Museo de la Vida Rural creando el proyecto Leftovers, un confinamiento creativo por tal de reflexionar y crear debate en torno a estos temas.

 Mireia Domènech, Silvia Yruela y Núria Vila, son tres diseñadoras interesadas por la creación sostenible. Su nexo es el entusiasmo y la creatividad, y una necesidad de comunicar su inquietud por el medio ambiente y la ética, junto con las ganas de experimentar e investigar nuevos materiales, sin miedo a borrar el límite entre las diferentes disciplinas.

Éste es su manifiesto:
1.- Creemos en la responsabilidad ecológica de cada acción cotidiana
2.- Experimentamos con materiales sobrantes y de desecho
3.- Buscamos nuevas formas de creación y producción
4.- Facilitamos la compatibilidad entre creación y la sostenibilidad
5.- Impulsamos el reaprovechamiento y la economía circular
6.- Generamos debate en torno a los desechos

Sábado 17 a las 13:00 y 17:00
Aula 02.04, edificio Pujades

Colabora con la Festa, come con nosotros

Leftovers-4 Leftovers-5 Leftovers-6