Una exposició d’objectes normals

(CAT)
El proper 21 de juny a partir de les 18:00 s’obre al públic, al Centre d’Artesanía Catalunya, una exposició sota el lema de “la bellesa de l’ús”; en aquesta mostra podreu trobar objectes “normals” o potser “súper-normals”, com diu el dissenyador Jasper Morrison.

Són objectes que no criden, ens parlen a cau d’orella. Ens donen ús i gaudi estètic sense sense focs d’encenalls, des de rajoles hidràuliques fins a càntirs, de seients a llums, d’interruptors a cafeteres. La bellesa rau en el seu ús, que ens ofereix una experiència completa sense destriar les sensacions estètiques del pragmatisme funcional.

L’exposició forma parte de la Biennal d’Artesania Contemporània Catalana, Visions of Catalonia, Designing Craft.

Centre d’Artesania Catalunya.
C/ Banys Nous 11
Inauguració dimecres 21 de juny a les 18:00
Exposició del 21 de juny a l’1 d’octubre

 

visions 2 visions 3

Una exposición de objetos normales

(CAST)
El próximo 21 de junio a partir de la 18:00 se abre al público, en el Centre d’Artesanía Catalunya, una exposición bajo el lema de “la belleza del uso”; en esta muestra podréis encontrar objetos “normales” o quizá “súper-normales”, como dice el diseñador Jasper Morrison.

Son objetos que no chillan, nos hablan en susurros. Nos dan uso y disfrute estético sin fuegos de artificio, desde baldosas hidráulicas hasta cántaros, de asientos a luces, de interruptores a cafeteras. La belleza reside en su uso, que nos ofrece una experiencia completa sin dejar de lado las sensaciones estéticas del pragmatismo funcional.

La exposición forma parte de la Biennal d’Artesania Contemporània Catalana, Visions of Catalonia, Designing Craft.

Artesania Catalunya.
C/ Banys Nous 11
Inauguración el miércoles 21 de junio a las 18:00
Exposición del 21 de junio al 1 de octubre

 

visions 4