ABCDari del paisatge. Conferència

(CAT)
Un projecte de Manel Gravalos al voltant del paisatge i l’alfabet. Una eina experimental desenvolupada des de l’àmbit de l’art per poder representar els elements (tangibles i intangibles) i les emocions que sentim a la vivència d’un paisatge.

Un projecte que explora la paraula i la forma amb la finalitat de generar signes que permetin una escriptura emocional que permeti descriure tant conceptes abstractes com a elements físics del paisatge i per combinar-los creant representacions –cartografies– emocionals.

Aquest alfabet experimental és un projecte guanyador d´una beca Agita a la creació (2016-2018) que es va presentar en format exposició i publicació i que ara volem compartir amb tots els assistents a la Festa.

Manel Gravalos és responsable directe de l’existència de la Festa del Grafisme i de la seva ubicació a Portbou, on va néixer. Manel és dissenyador gràfic i des de l’any 2003 treballa des del seu estudi Visible, a Figueres, amb l’objectiu de potenciar la recerca en els processos de treball i enfocat especialment a la intervenció a l’espai públic ia la relació entre cultura, paisatge i territori.

Dissabte 7
A les 13:00
Centre d’Entitas

Abcdari del paisatge_1_web Abcdari del paisatge_3_web

ABCDario del paisaje. Conferencia

(CAST)
Un proyecto de Manel Gravalos alrededor del paisaje y el alfabeto. Una herramienta
experimental desarrollada desde el ámbito del arte para poder representar los elementos (tangibles e intangibles) y las emociones que sentimos en la vivencia de un paisaje.

Un proyecto que explora la palabra y la forma con la finalidad de generar signos que permitan una escritura emocional que permita describir tanto conceptos abstractos como elementos fisicos del paisaje y para combinarlos creando representaciones –cartografias– emocionales.

Este alfabeto experimental es un proyecto ganador de una beca Agita a la creación (2016-2018) que se presentó en formato exposición y publicación y que ahora queremos compartir con todos los asistentes a la Festa.

Manel Gravalos es responsable directo de la existencia de la Festa del Grafisme y de su ubicación en Portbou, donde él nació. Manel es diseñador gráfico y desde el año 2003 trabaja desde su estudio Visible, en Figueres, con el objetivo de potenciar la investigación en los procesos de trabajo y enfocado especialmente en la intervención en el espacio público y en la relación entre cultura, paisaje y territorio.

Sábado 7
A las 13:00
Centro de Entidades

Abcdari del paisatge_2_web