Intervenció gràfica de land art. Instal·lació

(CAT)
Les paraules són significat, tenen contingut semàntic. De vegades pot ser simple, però sovint va més enllà i una paraula abarca molts significats. Merda n’és una, rica en semàntica. Escrivim per comunicar i per visualitzar sobre allò que ens inquieta. MERDA pot ser és un missatge  d’alerta del moment actual o pot ser l’inici per a començar a buscar solucions. El paisatge, la natura ens parla i ens dóna eines. El que per molts és un rebuig, per nosaltres és un tresor des d’on construir un nou futur possible, no distòpic.

Un projecte d’Olga Ibars i Eva Jolis (Unicum), que ens diuen:  L’art serveix per visualitzra idees, transmetre inquietuds, descubrir interessos i crear diàlegs. El land art o art de la natura ens inspira especialment per parlar del paisatge i de la història dels llocs i de la vida que l’ocupa, amb els seus nehguits i les seva riquesa.  Aquest apropament a la natura també ens serveix des de fa anys per apropar l’art contemporani als joves fent projectes de conceptualiizació artística, transmeten-los l’amor per l’entorn i la necessitat de crear continguts com ho faria un artista. i per fer-los entendre que sense idees no hi ha objectius possibles.

Dissabte 7 i diumenge 8
Bosquet de pins al costat del Museu Etnogràfic (Les Eres)

Instal·lacio_2 Instal·lacio_3

 

 Intervención gráfica de land art. Instalación

(CAST)
Las palabras son significado, tienen contenido semántico. En ocasiones puede ser simple, pero a menudo va más allá y una palabra abarca muchos significados. Mierda es una, rica en semántica. Escribimos para comunicar y visualizar sobre lo que nos inquieta. MIERDA puede ser un mensaje de alerta del momento actual o puede ser el inicio para empezar a buscar soluciones. El paisaje, la naturaleza nos habla y nos proporciona herramientas. Lo que para muchos es un rechazo, para nosotros es un tesoro desde el que construir un nuevo futuro posible, no distópico.

Un proyecto de Olga Ibars y Eva Jolis (Unicum), que nos dicen: El arte sirve para visualizar ideas, transmitir inquietudes, descubrir intereses y crear diálogos. El land art o arte de la naturaleza nos inspira especialmente para hablar del paisaje y de la historia de los lugares y de la vida que le ocupa, con sus anhelos y su riqueza. Este acercamiento a la naturaleza también nos sirve desde hace años para acercar el arte contemporáneo a los jóvenes realizando proyectos de conceptualización artística, transmitiéndoles el amor por el entorno y la necesidad de crear contenidos como lo haría un artista. y para hacerles entender que sin ideas no existen objetivos posibles.

Sábado 7 y domingo 8
Bosquecillo de pinos junto al Museo Etnográfico (Les Eres)

Instal·lacio_4 Instal·lacio_5