Wayfinding narratiu amb Alex Dobaño. Experiència

(CAT)
Alex és soci fundador d’Avanti Studio una agència de disseny que treballa des de la visió crítica del Design for Citizens a la recerca constant del disseny que connecta les persones amb el seu entorn.

Mitjançant les disciplines City Branding, Wayfinding i Narrative Spaces, aporta a l’urbanisme i l’arquitectura una lògica complementària en el desenvolupament sostenible de ciutats més icòniques, comunicatives i inclusives.

A través de la disciplina del Wayfinding, l’estudi planifica, dissenya i implementa sistemes d’orientació intel·ligents, universals i sostenibles per millorar la llegibilitat i la percepció dels entorns. Sistemes que faciliten l’orientació de totes les persones i que utilitzen, a més a més, el principi de disseny per a la diversitat (Design for All). Aquesta metodologia de disseny integra una perspectiva àmplia de la diversitat individual. Parteix de les necessitats específiques de persones concretes i busca el benefici de totes i tots. Un mètode que aplicat a la comunicació d’entorns permet el disseny d’espais més humans, llegibles i narratius.

Instagram

Diumenge 8 d’octubre
Entre les 11 i les 13:30
Les Eres

Wayfinding narratiu_2
Foto: Aramis León
La foto de la portada d’aquest post és de Aramis León

Wayfinding narrativo con Alex Dobaño. Experiencia

(CAST)
Alex es socio fundador de Avanti Studio una agencia de diseño que trabaja desde la visión crítica del Design for Citizens en búsqueda constante del diseño que conecta a las personas con su entorno.

Mediante las disciplinas City Branding, Wayfinding y Narrative Spaces aporta al urbanismo y la arquitectura una lógica complementaria en el desarrollo sostenible de ciudades más icónicas, comunicativas e inclusivas.

A través de la disciplina del Wayfinding, el estudio planifica, diseña e implementa sistemas de orientación inteligentes, universales y sostenibles con el fin de mejorar la legibilidad y percepción de los entornos. Sistemas que facilitan la orientación de todas las personas y que utilizan, además, el principio de diseño para la diversidad (Design for All). Esta metodología de diseño integra una perspectiva amplia de la diversidad individual. Parte de las necesidades específicas de personas concretas y busca el beneficio de todas y todos. Un método que aplicado a la comunicación de entornos permite el diseño de espacios más humanos, legibles y narrativos.

Instagram

Domingo 8 de octubre
Entre las 11 y las 13:30
Les Eres

Wayfinding narratiu_3 Wayfinding narratiu_4Foto: Aramis León ©Fundació Junta Constructora del Temple Expiatori de la Sagrada Família
La foto de la portada de este post es de Aramis León