Land Art com a eina educatva. Experiència

(CAT)
Una proposta d’Olga Ibars, que després d’haver col·laborat en els darrers anys a poder fer realitat la Festa, sense aparèixer mai als crèdits, ens proposa a l’edició d’enguany una experiència relacionada amb el seu dia a dia, amb la natura i l’art.

L’experiència amb nes i nenes de diferents edats amb els que he realitzat diverses peces de Land Art em porta a pensar en els usos educatius que te aquesta pràctica artística i que en son diversos. Per una banda i de forma obvia, l’apropament a la natura ha estat sempre sorprenent i molt gratificant. Fins hi tot en llocs on els nens conviuen amb entorns naturals quan la mirada es centra en aquest entorn la seva percepció canvia notablement. Al mateix temps em sembla molt interessant la introducció a l’art contemporani. El Land Art no acostuma a ser figuartiu sinó abstracte i per a mols infants és la primera experiéncia on copsen el poder de l’abstracció tant a nivell sensorial i estétic com a nivell narratiu. I aquest darrer punt és el tercer us del Land Art i potser el més fascinant, la capacitata de generar relat, d’expressar quelcom que es vol dir a partir de materia i forma. En gairebé totes les ocasions ha sorgit la necessitat dels alumnes de expressar opinions, també de cridar queixes, normalment de defensar la natura. Fer-ho amb una instal·lació artística els ajuda a endreçar les idees, sintetitzar-les i generar amb elles una narració.

L’art serveix per visualitzra idees, transmetre inquietuds, descubrir interessos i crear diàlegs. El Land Art o art de la natura m’inspira especialment per parlar del paisatge i de la història dels llocs i de la vida que l’ocupa, amb els seus nehguits i les seva riquesa.  Aquest apropament a la natura també em serveix des de fa anys per apropar l’art contemporani als joves fent projectes de conceptualiizació artística, transmeten-los l’amor per l’entorn i la necessitat de crear continguts com ho faria un artista. i per fer-los entendre que sense idees no hi ha objectius possibles.

Diumenge 8
Entre les 11:00 i les 13:30
Les Eres

Olga_Ibars_2

 

Land Art como herramienta educativa. Experiencia

(CAST)
Una propuesta de Olga Ibars, que después de haber colaborado en los últimos años a poder hacer realidad la Festa, sin aparecer nunca en los créditos, nos propone en la edición de este año una experiencia relacionada con su día a día, con la naturaleza y el arte.

La experiencia con niñas y niñas de diferentes edades con las que he realizado diversas piezas de Land Art me lleva a pensar en los usos educativos que tiene esta práctica artística y que son diversos. Por un lado y de forma obvia, el acercamiento a la naturaleza ha sido siempre asombroso y muy gratificante. Incluso en lugares donde los niños conviven con entornos naturales cuando la mirada se centra en ese entorno su percepción cambia notablemente. Al mismo tiempo, me parece muy interesante la introducción al arte contemporáneo. El Land Art no acostumbra a ser figurativo sino abstracto y para muchos niños es la primera experiencia en que el poder de la abstracción tanto a nivel sensorial y estético como a nivel narrativo. Y este último punto es el tercer uso del Land Art y quizás el más fascinante, la capacidad de generar relato, de expresar algo que se quiere decir a partir de materia y forma. En casi todas las ocasiones ha surgido la necesidad de los alumnos de expresar opiniones, también de llamar quejas, normalmente de defender la naturaleza. Hacerlo con una instalación artística les ayuda a arreglar las ideas, sintetizarlas y generar con ellas una narración.

El arte sirve para visualizar ideas, transmitir inquietudes, descubrir intereses y crear diálogos. El Land Art o arte de la naturaleza me inspira especialmente para hablar del paisaje y de la historia de los lugares y de la vida que le ocupa, con sus anhelos y su riqueza. Este acercamiento a la naturaleza también me sirve desde hace años para acercar el arte contemporáneo a los jóvenes realizando proyectos de conceptualización artística, transmitiéndoles el amor por el entorno y la necesidad de crear contenidos como lo haría un artista. y para hacerles entender que sin ideas no existen objetivos posibles.

Domingo 8
Entre las 11:00 y las 13:30
Les Eres

Olga_Ibars_3