Pagesia o mort! Experiència

(CAT)
Una proposta del dissenyador Gerard Joan que sorgeix de la col·laboració amb Lo Fato una petita entitat que treballa amb la sensibilitat per la comunitat de les Terres del Sènia i per la cultura catalana, amb esperit reivindicatiu.

El cartell és alhora un crit de guerra i d’auxili, reivindicant la pagesia com a base d’una societat sana i alhora llençant un advertiment perquè la seva desaparició suposaria la desaparició de la nostra espècie. El cartell parla per si sol i el dissenyador és limita a posar-lo al nostre davant per a interpel·lar-nos i fer-nos parar un instant.

En Gerard es dissenyador gràfic amb base a La Nou de Gaià (Tarragona). Idees, mètode i menys és més; projectes resolts amb un camí clar que uneix el concepte amb la solució. El seu treball es basa en l’economia de recursos i la senzillesa formal, sota la màxima de que restar, suma. La geometria i la tipografia són els elements protagonistes, vertebradors i essencials dels seus dissenys. Els seus projectes ofereixen solucions atractives, lligades a conceptes, idees i mètodes creatius sòlids. El seu treball neix de la intuïció, aportant experiència i passió.

Diumenge 8
Entre les 11:00 i les 13:30
Les Eres

Gerard_Joan_3 Gerard_Joan_4

 

Campesinado o muerte! Experiencia

(CAST)
Una propuesta del diseñador Gerard Joan que surge de la colaboración con Lo Fato una pequeña entidad que trabaja con la sensibilidad por la comunidad de las Terres del Sènia y por la cultura catalana, con espíritu reivindicativo.

El cartel es a la vez un grito de guerra y de auxilio, reivindicando el campesinado como base de una sociedad sana ya la vez lanzando una advertencia porque su desaparición supondría la desaparición de nuestra especie. El cartel habla por sí solo y el diseñador se limita a ponerlo delante de nosotros para interpelarnos y hacernos parar un instante.

Gerard es diseñador gráfico con base en La Nou de Gaià (Tarragona). Ideas, método y menos es más; proyectos resueltos con un camino claro que une el concepto con la solución. Su trabajo se basa en la economía de recursos y la sencillez formal, bajo la máxima de que restar, suma. La geometría y la tipografía son los elementos protagonistas, vertebradores y esenciales de sus diseños. Sus proyectos ofrecen soluciones atractivas, ligadas a conceptos, ideas y métodos creativos sólidos. Su trabajo nace de la intuición, aportando experiencia y pasión.

Domingo 8
Entre las 11:00 y las 13:30
Les Eres

Gerard_Joan_2