D14_ASSAIG VISUAL IV

(CAT)
Logotips, greenwashing, arbres, organitzacions, llibres i l’il·lustrador Andrea de Luca

Andrea de Luca Arbres_1 Arbres_2 Be kind to our planet BP_2

 

D14_ENSAYO VISUAL IV

(CAST)
Logotipos, greenwashing, árboles, organizaciones, libros y el ilustrador Andrea de Luca

Half Earth Iberdrola Pica d'estats RSPB The long view