D13_ELS SONS DE L’ISTIU

(CAT)
Senyor estudi va participar en les experiències de l’edició de la Festa del 2013. En aquesta edició del 2023 dedicada al disseny i el paisatge volem compartir amb vosaltres un dels seus projectes, la gràfica del festival musical Istiu que va tenir lloc a Castelló d’Empúries. El projecte enllaça a més amb Andreu Balius, un altre dels personatges assidu a les diferents edicions de la Festa, especialment a les seves primeres edicions.

Els cedim la paraula:
Les reinetes rauquen al llarg del període estival inflant la seva caixa de ressonància. La mallarenga carbonera anuncia l’arribada de la calor al ritme melòdic de «tot istiu, tot istiu». Els grills augmenten les estridulacions de les èlitres a mesura que puja la temperatura.

A L’estiu, la fauna ens ofereix un ampli ventall de sons, ritmes i melodies. Per aquest motiu, quan l’Ajuntament de Castelló d’Empúries ens va encarregar la gràfica del festival Istiu, vam decidir presentar cada any el cartell amb un animal diferent.

Partint del sistema modular SuperTipo Veloz creat per Joan Trochut als anys 40 —digitalitzat recentment per Typerepublic— formes geomètriques i traços gestuals es combinen per a donar-los-hi forma.

Dissenyar amb SuperTipo Veloz no és fàcil. I comprenc, perquè els impressors de tipografia en plom no aconseguien obtenir uns resultats tan exquisits com els dels catàlegs de Novadam. Requereix temps, molta dedicació, i la sensibilitat i el talent envejable de Joan Trochut.

Aconseguir una reineta raucant que ens agradés —ni massa còmica, ni massa rígida— ha sigut un repte complicat; però deprés de l’esforç, n’estem molt satisfets. El resultat auster de la il·lustració i l’animació simple a través d’un gif animat combinen com si sempre haguéssin conviscut.

Dues tècniques més propies del passat, per a presentar un festival actual.

1679676742680 copia ISTIU_1

D13_LOS SONIDOS DEL ISTIU

(CAT)
Senyor estudi participó en las experiencias de la edición de la Festa de 2013. En esta edición de 2023 dedicada al diseño y el paisaje queremos compartir con vosotros uno de sus proyectos, la gráfica del festival musical Istiu que tuvo lugar en Castelló d’Empúries. El proyecto enlaza además con Andreu Balius, otro de los personajes asiduo a las distintas ediciones de la Festa, especialmente en sus primeras ediciones.

Les cedemos la palabra:

Las ranitas cantan a lo largo del período estival hinchando su caja de resonancia. El herrerillo carbonero anuncia la llegada del calor al ritmo melódico de «todo estío, todo estío». Los grillos aumentan las estridulaciones de las élitros (sus alas) a medida que sube la temperatura.

En verano, la fauna nos ofrece un amplio abanico de sonidos, ritmos y melodías. Por este motivo, cuando el Ayuntamiento de Castelló d´Empúries nos encargó la gráfica del festival Istiu, decidimos presentar cada año el cartel con un animal diferente.

Partiendo del sistema modular SuperTipo Veloz creado por Joan Trochut en los años 40 —digitalizado recientemente por Typerepublic— formas geométricas y trazos gestuales se combinan para darles forma.

Diseñar con SuperTipo Veloz no es fácil. Y comprendemos, porque los impresores de tipografía en plomo no lograban obtener unos resultados tan exquisitos como los de los catálogos de Novadam. Requiere tiempo, mucha dedicación, y la sensibilidad y talento envidiable de Joan Trochut.

Conseguir una reineta raucante (cantante) que nos gustara —ni demasiado cómica, ni demasiado rígida— ha sido un reto complicado; pero después del esfuerzo, estamos muy satisfechos. El resultado austero de la ilustración y la animación simple a través de un gif animado combinan como si siempre hubieran convivido.

Dos técnicas más propias del pasado para presentar un festival actual.

1679676742683 copia ISTIU_2