D16_LAND ART

(CAT)
A la darrera edició de la Festa, ja varem presentar alguna activitat relacionada amb el Land Art, un moviment artístic, que de vegades utilitza el llenguatge del disseny gràfic per a la seva posada en pràctica. Aquí trobareu alguns exemples, seleccionats per Xavier Alamany i desenvolupats per Jaume Pujagut (aka Best Boy)

Jim Sanborn_1

Jim Sanborn
Projeccions topogràfiques i sèries de geometries implícites. El conjunt d’obres de l’artista Jim Sanborn, a Washington DC, està saturat d’exploració arqueològica, matemàtica i científica a través de l’escultura i la fotografia.

Michael Peterson_1

Michael Pederson
L’artista australià va crear una sèrie d’obres d’art de carrer a la seva ciutat natal de Sydney. Les peces, fetes d’objectes quotidians, solen tenir un missatge inusual. Pederson utilitza objectes preexistents, com ara cotxes, flors o bancs de parcs, i els transforma en divertides instal·lacions per aconseguir que els espectadors surtin de la seva rutina diària i vegin el món des d’una perspectiva més humorística.

Paisajes Burberrys_1

Paisatges de Burberry
El 1967, un comprador de la botiga Burberry de París va tenir una llampada d’inspiració, va treure el folre d’un impermeable de Burberry i va embolicar amb ell una maleta i un paraigua. La casa de moda britànica s’ho va prendre com un senyal per idear una sèrie d’accessoris a partir del dibuix de l’estampat.
Els estampats Burberry han crescut tant, que cobreixen els terrenys de El Hierro a les Illes Canàries i el Cap Occidental a Sud-àfrica. Els espais oberts han esdevingut llars temporals per a aquestes instal·lacions de mida natural que segurament ja han desaparegut.

Claudia_Compte_1

Claudia Comte
A la natura no existeix res sol, és una instal·lació ambiental, una obra que abasta més de cent metres de longitud, i està composta íntegrament de troncs de pi procedents de la propera Muntanya Amiata, a la baixa Toscana. Els troncs es van reutilitzar per a ús a la construcció una vegada finalitzada l’exposició. L’obra es basa en les investigacions prèvies de treballs in situ que aborden qüestions de canvi climàtic, ecologia i contaminació global, basant-se precisament en l’observació de les regles de la natura i les formes mutables.

Claudia Comte_3
Sols foscos ones brillants
Per evocar l’exuberància natural de l’entorn sota les vastes i imponents muntanyes de gres d’AlUla, Comte crea una obra que reflecteix una sensació d’espai i temps radiants i que recorda les formes que ja existeixen a la natura: imita el moviment dels raigs del sol, les onades o una flor que floreix infinitament.

Quelic Berga_1

Quelic Berga
Square-meaters és una visualització de dades de terres que es refereix a la quantitat de terra fèrtil necessària per alimentar un omnívor, un vegetarià i un vegà durant una setmana. La intervenció es va realitzar a la vall de Farrera durant la Festa de Saó.

La imatge de portada pertany al projecte Seven Magic Mountains d’Ugo Rondinone, realitzat a Las Vegas Nevada l’any 2016.

D16_LAND ART

(CAST)
En la última edición de la Festa, ya presentamos laguna actividad relacionada con el Land Art, un movimiento artístico, que en ocasiones utiliza el lenguaje del diseño gráfico para su puesta en práctica. Aquí encontrareis algunos ejemplos, seleccionados por Xavier Alamany y desarrollados por Jaume Pujagut (aka Best Boy)

Jim Sanborn_2

Jim Sanborn
Proyecciones topográficas y series de geometrías implícitas. El conjunto de obras del artista Jim Sanborn, radicado en Washington DC, está saturado de exploración arqueológica, matemática y científica a través de la escultura y la fotografía.

Michael Peterson_2

Michael Pederson
El artista australiano creó una serie de obras de arte callejeras en su ciudad natal de Sydney. Las piezas, que están hechas de objetos cotidianos, suelen tener un mensaje inusual. Pederson utiliza objetos preexistentes, como coches, flores o bancos de parques, y los transforma en divertidas instalaciones para conseguir que los espectadores salgan de su rutina diaria y vean el mundo desde una perspectiva más humorística.

Paisajes Burberrys_2

Paisajes de Burberry
En 1967, un comprador de la tienda Burberry de París tuvo un destello de inspiración, quitó el forro de un impermeable de Burberry y envolvió con él una maleta y un paraguas. La casa de moda británica lo tomó como una señal para idear una serie de accesorios a partir del dibujo del estampado.
Los estampados Burberry han crecido tanto, que cubren los terrenos de El Hierro en las Islas Canarias y el Cabo Occidental en Sudáfrica. Los espacios abiertos se han convertido en hogares temporales para estas instalaciones de tamaño natural que seguramente ya han desaparecido.

Claudia Comte_2

Claudia Comte
En la naturaleza nada existe solo, es una instalación ambiental, una obra que abarca más de cien metros de longitud, y está compuesta íntegramente de troncos de pino procedentes del cercano Monte Amiata, en la baja Toscana. Los troncos se reutilizaron para uso en la construcción una vez finalizada la exposición. La obra se basa en sus investigaciones previas de trabajos in situ que abordan cuestiones de cambio climático, ecología y contaminación global, basándose precisamente en la observación de las reglas de la naturaleza y sus formas mutables.

Claudia Comte_4

Soles oscuros ondas brillantes
Para evocar la exuberancia natural del entorno bajo las vastas e imponentes montañas de arenisca de AlUla, Comte crea una obra que refleja una sensación de espacio y tiempo radiantes y que recuerda las formas que ya existen en la naturaleza: imita el movimiento de los rayos del sol, las olas o una flor que florece infinitamente.

Quelic Berga_2

Quelic Berga
Square-meaters es una visualización de datos de tierras que se refiere a la cantidad de tierra fértil necesaria para alimentar a un omnívoro, un vegetariano y un vegano durante una semana. La intervención se realizó en el valle de Farrera durante la Fiesta de Saó.

La imagen de portada pertenece al proyecto Seven Magic Mountains de Ugo Rondinone, realizado en Las Vegas Nevada el año 2016.