Presentació del llibre Temps al bosc

(CAT)
Dies després de la seva intervenció a la darrera edició de la Festa, celebrada a Altafulla, Rosa Llop, juntament amb Gemma París, presentaran el llibre d’artista que recull el resultat de les seves investigacions.

El projecte Temps al bosc. Atles imprecís i biodivers d’instants possibles busca qüestionar el temps escàs i accelerat propi de la nostra contemporeïtat, contraposant-lo amb l’experiència extensa i cíclica del temps en el paisatge, on res és urgent ni per sempre.

En aquesta presentació exposaran l’Atles, amb els rastres que han deixat les accions que han dut a terme durant l’estada a l’estació biològica de Can Balasc (Collserola), on han descobert, juntament amb científiques i artistes, evidències d’altres maneres de viure el temps.

Durant la trobada podrem gaudir de les pàgines d’aquest llibre d’artista, com si fos una carta de navegació que ens facilitarà la descoberta d’un temps propi on tot pot esdevenir possible.

L’esdeveniment és part d’una recerca desenvolupada gràcies a la convocatòria de projectes de recerca La Escocesa 2022

Dimarts 7 de novembre de 2023
De 18:00 a 20:00
La Escocesa, C/ de Pere IV, 345, Barcelona
Activitat pública i gratuïta sense necessitat d’inscripció prèvia

Llop_Paris_1

 

Presentación del libro Tiempo en el bosque

(CAST)
Días después de su intervención en la última edición de la Festa, celebrada en Altafulla, Rosa Llop, junto a Gemma París, presentarán el libro de artista que recoge el resultado de sus investigaciones.

El proyecto Tiempo en el bosque. Atlas impreciso y biodiverso de instantes posibles busca cuestionar el tiempo escaso y acelerado propio de nuestra contemporeidad, contraponiéndolo con la experiencia extensa y cíclica del tiempo en el paisaje, donde nada es urgente ni para siempre.

En esta presentación expondrán el Atlas, con los rastros que han dejado las acciones que han llevado a cabo durante la estancia en la estación biológica de Can Balasc (Collserola), donde han descubierto, junto con científicas y artistas, evidencias de otras formas de vivir el tiempo.

Durante el encuentro podremos disfrutar de las páginas de este libro de artista, como si fuera una carta de navegación que nos facilitará el descubrimiento de un tiempo propio donde todo puede ser posible.

El evento es parte de una investigación desarrollada gracias a la convocatoria de proyectos de investigación La Escocesa 2022

Martes 7 de noviembre de 2023
De 18:00 a 20:00
La Escocesa, C/ de Pere IV, 345, Barcelona
Actividad pública y gratuita sin necesidad de inscripción previa

Llop_Paris_2