Ia Gana¡, promtografies

(CAT)
Food Porn des del metavers. Experiments amb programes d’intel·ligència artificial. Imatges surrealistes amb un toc d’humor, on apareixen foodies famosos posant-se les botes al metavers. Una exposició de Juan Cardosa, amic de la Festa des dels inicis.

Barbut. Bonavista 8, Barcelona
Del 20 de desembre de 2023 al 31 de gener de 2024

 

Hay hambre, promtografias

(CAST)
Food Porn desde el metaverso. Experimentos con programas de inteligencia artificial. Imçagenes surrealistas con un toque de humor, donde aparecen foodies famosos poniéndose las botas en el metaverso. Una exposición de Juan Cardosa, amigo de la Festa desde sus inicios.

Barbut. Bonavista 8, Barcelona
Del 20 de diciembre de 2023 al 31 de enero de 2024