Visions by No. 4

Saul Baeza, és el director creatiu i editor del número 4 de la revista Visions By que es va presentar a Eindhoven el dijous 29 de febrer de 2024. La publicació està editada per l’editorial holandesa Onomatope i dissenyada per Ariadna Serrahima (Oficina de Disseny)

Saúl Baeza (membre de l’equip d’Elisava Research) i Ariadna Serrahima han participat a algunes de les edicions de la Festa del Grafisme.

El número 4 de Visions by explora les armes, moltes a través de diferents formes, relacions, xarxes i infraestructures. Intenten entendre com funcionen els mitjans i què segueix la gent. Com es construeix la narrativa? Què representa? Som part d’una comunitat? Donen una ullada més de prop a les pedres, les trobades simbiòtiques de minerals i vida, objectes (possessió), coses (propietat) i com ells (i nosaltres) ens convertim en virus quotidians. També intenten comprendre el núvol i la seva complexitat.

Més informació aquí

Visons4_1

Visions by No. 4

Saul Baeza, es el director creativo y editor del número 4 de la revista Visions By que se presentó en Eindhoven el jueves 29 de febrero de 2024. La publicación está editada por la editorial holandesa Onomatope y diseñada por Ariadna Serrahima (Oficina de Diseño)

Saúl Baeza (miembro del equipo de Elisava Research) y Ariadna Serrahima han participado en algunas de las ediciones de la Festa del Grafisme.

El numero 4 de Visions by explora las armas, muchas de ellas, a través de diferentes formas, relaciones, redes e infraestructuras. Intentan entender cómo funcionan los medios y qué sigue la gente. ¿Cómo se construye la narrativa? ¿Qué representa? ¿Somos parte de una comunidad? Dan un vistazo más de cerca a las piedras, los encuentros simbióticos de minerales y vida, objetos (posesión), cosas (propiedad) y cómo ellos (y nosotros) nos convertimos en virus cotidianos. También intentan comprender la nube y su complejidad.

Más información aquí