Mons Paral·lels a Restory

Amb el subtítol de 2 inicis i una particularitat, Jaume Pujagut –membre del col·lectiu organitzador de la Festa del Grafisme– presentarà en format analògic-digital el seu projecte Móns paral·lels, un treball en procés i una investigació gràfic-visual en peces de disseny que comparteixen aspectes de producció, conceptuals, físics, visuals…

Una primera versió d’aquest treball ja es va presentar a l’edició de la Festa del 2022.

La presentació tindrà lloc a una de les llibreries més interessants de la ciutat de Barcelona, Restory, en funcionament des del 2020 i que s’autodefineix com un espai de llibres rars per a gent rara. Una llibreria especialitzada en llibres usats amb un èmfasi especial en la cultura, el disseny, la fotografia, la moda, el cinema i un llarg etcètera de peces curioses i interessants per a tots els amants del disseny en particular i la cultura en general.

Dijous 29 de febrer de 2024
Restory
Comte Borrell 133
A les 19:15
Entrada lliure. Aforament limitat

 

Mundos_paralelos_new-1

 

Mundos Paralelos en Restory

Con el subtítulo de 2 inicios y una particularidad, Jaume Pujagut ­–miembro del colectivo organizador de la Festa del Grafisme– presentará en formato analógico-digital su proyecto Mundos paralelos, un trabajo en proceso y una investigación gráfico-visual en piezas de diseño que comparten aspectos de producción, conceptuales, físicos, visuales…

Una primera versión de este trabajo ya se presentó en la edición de la Festa del 2022.

La presentación tendrá lugar en una de las librerías más interesantes de la ciudad de Barcelona, Restory, en funcionamiento desde el 2020 y que se autodefine como un espacio de libros raros para gente rara. Una librería especializada en libros usados con especial énfasis en la cultura, el diseño, la fotografía, la moda, el cine y un largo etcétera de piezas curiosas e interesantes para todos los amantes del diseño en particular y la cultura en general.

Jueves 29 de febrero de 2024
Restory
Comte Borrell 133
A las 19:15
Entrada libre. Aforo limitado