E ESE DAYS

(CAT)
L’Escola Superior de Disseny de Madrid (ESDM) presenta la segona edició d’E ESE DAYS, unes jornades de disseny que tindran lloc els dies 7 i 8 de febrer. Aquest esdeveniment, emmarcat el mes del disseny a Madrid, destacarà la sostenibilitat com a tema central i comptarà amb experts reconeguts de l’àmbit del disseny. Les activitats, que inclouen conferències, presentacions de projectes i experiències professionals, estaran obertes al públic interessat a conèixer les tendències i projectes innovadors al món del disseny.

Entre els participants hi ha dissenyadors i estudis com Lucas Muñoz, Raquel Buj, Fractal, Summumstudio, Passeig Estudi, Studio Animal, Jorge Penadés, Óscar Guayabero (membre del col·lectiu organitzador de la Festa), Adriana Cagigas i Mormedi.

Més informació aquí

L’Escola Superior de Disseny Madrid
Camino Vinateros, 106
28030 Madrid

E Ese Days

E ESE DAYS

(CAST)
La Escuela Superior de Diseño de Madrid (ESDM) presenta la segunda edición de E ESE DAYS, unas jornadas de diseño que tendrán lugar los días 7 y 8 de febrero. Este evento, enmarcado en el mes del diseño en Madrid, destacará la sostenibilidad como tema central y contará con reconocidos expertos del ámbito del diseño. Las actividades, que incluyen conferencias, presentaciones de proyectos y experiencias profesionales, estarán abiertas al público interesado en conocer las tendencias y proyectos innovadores en el mundo del diseño.

Entre los participantes se encuentra diseñadores y estudios como Lucas Muñoz, Raquel Buj, Fractal, Summumstudio, Paseo Estudio, Studio Animal, Jorge Penadés, Óscar Guayabero (miembro del colectivo organizador de la Festa), Adriana Cagigas y Mormedi.

Más información aquí

La Escuela Superior de Diseño Madrid
Camino Vinateros, 106
28030 Madrid