Arxius, activisme gràfic

(CAT)

Podríem definir un fitxer com un conjunt ordenat de documents produït per una persona o institució en exercici dels seus interessos o activitats.
Al món del disseny gràfic podem trobar diversos exemples d’arxius, des d’organitzacions (Letterform Archive, Internet Archive, The People’s Graphic Design Archive) fins a iniciatives particulars (Logo Archive, Arxius Gràfics). Alguns d’aquests fitxers són de lliure accés, en altres cal pagar quotes per poder accedir-hi i gairebé tots accepten donacions per poder continuar el projecte.

LogoArchive és el primer arxiu de logotips històrics, fundat per Richard Baird, al principi va ser d’accés gratuït, però actualment l’accés a l’arxiu costa 10 lliures mensuals. Amb un disseny excel·lent és una eina de recerca per a dissenyadors professionals i inclou més de 3000 logotips, manuals d’identitat corporativa i dades històriques. El projecte va començar com un compte d’Instagram el 2015. El 2019, això es va convertir en una sèrie de revistes col·leccionables i números col·laboratius.
Web. Instagram

Logo Archive_1

Internet Archive és una biblioteca sense ànim de lucre amb milions de peces. Pots buscar als apartats de web, llibres, àudio, programari o imatges. Compta amb curiositats com una col·lecció de marques i logotips (The Logo and Trademark Image Archive/https://archive.org/details/logoarchive) o un apartat dedicat exclusivament a Grateful Dead amb més de 17.000 documents.
Web.

Internet Archive_1

El People’s Graphic Design Archive és un fitxer virtual col·laboratiu de la història del disseny gràfic inclusiu. Inclou de tot, des de projectes acabats fins a processos, fotografies, correspondència, històries orals, anècdotes, articles, assaigs i altre material de suport. El fitxer és per a tots, útil per a investigadors, curiosos i aficionats al disseny gràfic. El material té un mínim de 10 anys d’antiguitat i l’objectiu dels seus promotors és fer un arxiu virtual que reconegui i preservi la història expansiva i inclusiva del disseny gràfic i la cultura. En aquest arxiu es poden trobar des de peces individuals fins a col·leccions (màquines d’escriure, embolcalls de fruites, cartells iranians, humor, feminisme…)
Web. Instagram

 

People's Graphic Design Archive

Letterform Archive és un centre obert a tots els qui estimen les lletres. Fundat per Rob Saunders, ofereix accés pràctic a una col·lecció seleccionada de més de 100.000 elements relacionats amb lletres, tipografia, cal·ligrafia i disseny gràfic, que comprenen milers d’anys d’història. A més d’albergar visites i esdeveniments públics, l’arxiu serveix una comunitat global a través de les xarxes socials, fotografies i publicacions de darrera generació. Organitzen tallers, exposicions i activitats relacionades amb la lletra. Es pot visitar larxiu en línia i presencialment (si ets a San Francisco, Califòrnia). També té un apartat de col·leccions (Emigre, Piet Zwart, W.A. Dwiggins, Linotype…)
Web. Instagram

Letterform_Archive_02

Arxius gràfics. Jaume Pujagut, membre del col·lectiu organitzador de la Festa, utilitza Pinterest com un repositori on guarda centenars d’imatges de tota mena (il·lustracions, portades de discos, tipografia, impresos efímers, revistes, cartells, segells, clàssics del disseny gràfic…). De tant en tant, s’autoedita petits quaderns en format PDF amb part d’aquestes imatges. Fins ara ha produït 6 números dedicats respectivament a les cobertes de discos de 7 polzades, al correu postal, a portades insòlites d’elepés, al seu projecte en procés Metalibros, a la Lolita de Nabokov ia portades de revistes.
Pinterest

arxius

 

Archivos, activismo gráfico

Podríamos definir un archivo como un conjunto ordenado de documentos producido por una persona o institución en ejercicio de sus intereses o actividades.
En el mundo del diseño gráfico podemos encontrar diversos ejemplos de archivos, desde organizaciones (Letterform Archive, The Internet Archive, The People’s Graphic Design Archive) hasta iniciativas particulares (Logo Archive, Arxius Gràfics). Algunos de estos archivos son de libre acceso, en otros hay que pagar cuotas para poder acceder a ellos y casi todos aceptan donaciones para poder continuar el proyecto.

LogoArchive es el primer archivo de logotipos históricos, fundado por Richard Baird, en un principio fue de acceso gratuito, pero en la actualidad el acceso al archivo cuesta 10 libras mensuales. Con un excelente diseño es una herramienta de investigación para diseñadores profesionales e incluye más de 3000 logotipos, manuales de identidad corporativa y datos históricos. El proyecto comenzó como una cuenta de Instagram en 2015. En 2019, esto se convirtió en una serie de revistas coleccionables y números colaborativos.
Web. Instagram

 

Logo Archive_2

Internet Archive es una biblioteca sin ánimo de lucro con millones de piezas. Puedes buscar en los apartados de web, libros, audio, software o imágenes. Cuenta con curiosidades como una colección de marcas y logotipos (The Logo and Trademark Image Archive / (https://archive.org/details/logoarchive) o un apartado dedicado exclusivamente a Grateful Dead con más de 17.000 documentos.
Web.

Internet Archive_3

El People’s Graphic Design Archive es un archivo virtual colaborativo de la historia del diseño gráfico inclusivo. Incluye de todo, desde proyectos terminados hasta procesos, fotografías, correspondencia, historias orales, anécdotas, artículos, ensayos y otro material de apoyo. El archivo es para todos, útil para investigadores, curiosos y aficionados al diseño gráfico. El material tiene un mínimo de 10 años de antigüedad y el objetivo de sus promotores es realizar un archivo virtual que reconozca y preserve la historia expansiva e inclusiva del diseño gráfico y la cultura. En este archivo se pueden encontrar desde piezas individuales hasta colecciones (máquinas de escribir, envoltorios de frutas, carteles iranies, humor, feminismo…)
Web. Instagram

 

People's Graphic Design Archive_1

Letterform Archive es un centro abierto a todos los que aman las letras. Fundado por Rob Saunders, ofrece acceso práctico a una colección seleccionada de más de 100.000 elementos relacionados con letras, tipografía, caligrafía y diseño gráfico, que abarcan miles de años de historia. Además de albergar visitas y eventos públicos, el archivo sirve a una comunidad global a través de las redes sociales, fotografías y publicaciones de última generación. Organizan talleres, exposiciones y actividades relacionadas con la letra. Se puede visitar el archivo en línea y presencialmente (si estás en San Francisco, California). También tiene un apartado de colecciones (Emigre, Piet Zwart, W.A. Dwiggins, Linotype…)
Web. Instagram

LetterformArchive01

Arxius gràfics
Jaume Pujagut, miembro del colectivo organizador de la Festa, utiliza Pinterest como un repositorio donde guarda cientos de imágenes de todo tipo (ilustraciones, portadas de discos, tipografía, impresos efímeros, revistas, carteles, sellos, clásicos del diseño gráfico…). De cuando en cuando, se autoedita, pequeños cuadernos en formato PDF con parte de estas imágenes. Hasta el momento ha producido 6 números dedicados respectivamente a las cubiertas de discos de 7 pulgadas, al correo postal, a portadas insólitas de elepés, a su proyecto en proceso Metalibros, a la Lolita de Nabokov y a portadas de revistas.
Pinterest

arxius_2