Kemba Earle, activisme polític-gràfic

(CAT)
Una de les possibilitats de desenvolupar l‟activisme del dissenyador gràfic pot ser l’àmbit de la política. Una bona feina en aquest sentit es distingeix pel seu nítid enfocament a desmantellar les construccions de poder. Quan pensem en les protestes modernes solem imaginar-les en format cartell o mural, i moltes d’aquestes imatges de protesta han esdevingut peces virals que han copat xarxes i altres mitjans massius de comunicació.

La dissenyadora gràfica Kemb Earle, radicada al sud de Londres, es va interessar per l’activisme i els temes socials des de ben jove. El seu treball és molt potent a nivell gràfic, a més de terriblement explícit. Els seus referents són l’actualitat, les pròpies experiències del dia a dia i les Guerrilla Girls. Atenta observadora dels canvis en el món que l’envolta cerca maneres de desentranyar i desnaturalitzar normes i valors arrelats a la societat. Adapta l’enfocament disruptiu i directe de l’activisme fent servir estadístiques i eslògans contundents per desafiar el racisme, el sexisme i la corrupció.

El disseny gràfic pot jugar un paper important en la protesta i la difusió del missatge especialment quan sutilitza la tipografia i paraules audaços i impactants combinat amb l’estil cru dels mètodes de gravat tradicionals com la serigrafia, que Kemba utilitza profusament en el seu treball que sovint incorpora paraules directes de protestes reals i que tradueix visualment usant, a més de la tipografia sense serifa, el color, la textura i la imatge.

Kemba Earle-1 Kemba Earle-2 Kemba Earle-3 Kemba Earle-4

 Kemba Earle, activismo político-gráfico

(CAST)
Una de las posibilidades de desarrollar el activismo del diseñador gráfico puede ser el ámbito de la política. Un buen trabajo en ese sentido se distingue por su nítido enfoque en desmantelar las construcciones de poder. Cuando pensamos en las protestas modernas solemos imaginarlas en formato cartel o mural, y muchas de esas imágenes de protesta se han convertido en piezas virales que han copado redes y otros medios masivos de comunicación.

La diseñadora gráfica Kemb Earle, radicada en el sur de Londres se interesó por el activismo y los temas sociales desde muy joven. Su trabajo es muy potente a nivel gráfico además de terriblemente explícito. Sus referentes son la actualidad, sus propias experiencias del día a día y las Guerrilla Girls. Atenta observadora de los cambios en el mundo que la rodea busca formas de desentrañar y desnaturalizar normas y valores arraigados en la sociedad. Adapta el enfoque disruptivo y directo del activismo utilizando estadísticas y eslóganes contundentes para desafiar el racismo, el sexismo y la corrupción.

El diseño gráfico puede jugar un papel importante en la protesta y la difusión del mensaje especialmente cuando se utiliza la tipografía y palabras audaces e impactantes combinado con el estilo crudo de los métodos de grabado tradicionales como la serigrafía, que Kemba utiliza profusamente en su trabajo que a menudo incorpora palabras directas de protestas reales y que traduce visualmente usando, además de la tipografía sin serifa, el color, la textura y la imagen.

Kemba Earle-5 Kemba Earle-6 Kemba Earle-7

IG