Agitació cultural del passat recent

(CAT)
Quan a les reunions del col·lectiu parlàvem sobre el tema escollit per a aquest any, Activismes, i tractant de concretar el significat de la paraula per al col·lectiu, la recerca de referents i/o exemples ens portava a pensar en nosaltres mateixos o en projectes estretament relacionats amb la Festa com el projecte Grrr (alguns membres pertanyen a tots dos col·lectius).

Per exemple, a l’edició de la Festa de l’any 2014, varem presentar una exposició de cartells culturals i polítics. Un acte d’agitació cultural en què van participar alguns membres del col·lectiu i molts dels nostres amics com Juan Cardosa, Álvaro Dominguez, George Hardie, Javier Jaén, Alain Le Quernec, Malagon, Carles Murillo, Andreu Requena, Javi Royo, Sara Santos, Álvaro Sobrino, Julia Solans, Tilman Soler, Patrick Thomas o David Torrens. Una col·lecció de cartells de grans dimensions que reflectien les preocupacions socials i polítiques del moment.

El col·lectiu Grrr es va iniciar a finals del segle passat (1994) i va arribar a publicar 17 números d’una revista amb el mateix nom, el darrer el 2009. A més, en aquest període va col·laborar amb altres publicacions i entitats com Visual, Feeding Squirrels to the Nuts, Cactus, Primavera Sound, Fundació Comunicació Gràfica, Ars Libris o Galeria Visions de Barcelona. El seu activisme els porta a mantenir un bloc (de forma irregular en els darrers anys) o de, en col·laboració amb BAU Centre Universitari de Disseny, organitzar sessions de l’Escola Grrr de forma discontínua entre 2005 i 2011 (perquè sempre se’n pot aprendre més, perquè sempre podem aprendre els uns dels altres: aprendre és un procés col·laboratiu on tothom pot participar). També han col·laborat a la Festa del Grafisme i han organitzat algunes trobades arreu del món del paper, l’intercanvi i l’autoedició amb el nom de Papermania.

Imatge de portada, Alain Le Quernec

Agitació_Cultural_1 Agitació_Cultural_2 Agitació_Cultural_3

Agitació_Cultural_7 Agitació_Cultural_8

Agitación cultural del reciente pasado

(CAST)
Cuando en las reuniones del colectivo hablábamos sobre el tema escogido para este año, Activismos, y tratando de concretar el significado de la palabra para el colectivo, la búsqueda de referentes y/o ejemplos nos llevaba a pensar en nosotros mismos o en proyectos estrechamente relacionados con la Festa como el proyecto Grrr (algunos miembros pertenecen a ambos colectivos).

Por ejemplo, en la edición de la Festa del año 2014, presentamos una exposición de carteles culturales y políticos. Un acto de agitación cultural en el que participaron algunos miembros del colectivo y muchos de nuestros amigos como Juan Cardosa, Álvaro Dominguez, George Hardie, Javier Jaén, Alain Le Quernec, Malagon, Carles Murillo, Andrés Requena, Javi Royo, Sara Santos, Álvaro Sobrino, Julia Solans, Tilman Soler, Patrick Thomas o David Torrens. Una colección de carteles de gran tamaño que reflejaban las preocupaciones sociales y políticas del momento.

El colectivo Grrr se inició a finales del siglo pasado (1994) y llegó a publicar 17 números de una revista con el mismo nombre, el último en 2009. Además, en ese periodo colaboró con otras publicaciones y entidades como Visual, Feeding Squirrels to the Nuts, Cactus, Primavera Sound, Fundació Comunicació Gráfica, Ars Libris o la galería Visions de Barcelona. Su activismo les lleva a mantener un blog (de forma irregular en los últimos años) o de, en colaboración con BAU Centro Universitario de Diseño, organizar sesiones de la Escola Grrr de forma discontinua entre 2005 y 2011 (porqué siempre se puede aprender más, porque siempre podemos aprender unos de otros: aprender es un proceso colaborativo donde todos pueden participar). También han colaborado en la Festa del Grafisme y organizado algunos encuentros alrededor del mundo del papel, el intercambio y la autoedición con el nombre de Papermania.

Imagen de portada, Alain Le Quernec

Agitació_Cultural_4 Agitació_Cultural_5 Agitació_Cultural_6

Agitació_Cultural_10