La màcula

(CAT)
Lluc Massaguer
, dissenyadora gràfica, directora d’art, docent i investigadora en disseny sol acudir a les edicions de la Festa del Grafisme i és la responsable d’un bloc, que sota el nom de La Màcula, aplega temes relacionats amb el disseny, la producció gràfica, la formació i la mirada curiosa de qui veu coses on de vegades no hi són, fixant-se en els detalls, els errors i tot allò que conté l’ofici de dissenyar i imprimir.

En producció gràfica, una màcula és aquell paper que s’utilitza per netejar la màquina d’impressió, per fer proves de color o d’entintatge fins arribar al nivell òptim per a la impressió definitiva. És un element útil, una eina, que s’acostuma a descartar, com a part de la merma de paper, però que sovint, quan s’ha reutilitzat i s’hi han sobreposat diferents impressions, acaba sent una peça gràfica, única, que conté atzar, error i, alhora, una imatge suggerent (com es pot veure en el treball de Vaughan Oliver per a moltes de les portades que va dissenyar per a la discogràfica 4AD).

En visió, la màcula (del llatí macula = taca), és la zona de la retina on es produeix la visió fina dels detalls i la percepció del color.

Al bloc de Lluc Massaguer, un altre exemple d’activisme gràfic que des de la Festa del Grafisme volem reivindicar, es poden trobar notícies relacionades amb el disseny, la producció gràfica i el sistema d’impressió rivelí, així com entrevistes amb dissenyadors, empreses i creadors a lentorn del disseny gràfic.

Bloc
IG

Lluc. M_2 Lluc. M_3 Lluc. M_4 

La Màcula

(CAST)
Lluc Massaguer
, diseñadora gráfica, directora de arte, docente e investigadora en diseño suele acudir a las ediciones de la Festa del Grafisme y es la responsable de un blog, que bajo el nombre de La Màcula, reúne temas relacionados con el diseño, la producción gráfica, la formación y la mirada curiosa de quien ve cosas donde a veces no están, fijándose en los detalles, los errores y todo lo que contiene el oficio de diseñar e imprimir.

En producción gráfica, una mácula (o maculatura) es aquel papel que se utiliza para limpiar la máquina de impresión, para hacer pruebas de color o de entintado hasta llegar al nivel óptimo para la impresión definitiva. Es un elemento útil, una herramienta, que se suele descartar, como parte de la merma de papel, pero que a menudo, cuando se ha reutilizado y se han sobrepuesto diferentes impresiones, acaba siendo una pieza gráfica, única, que contiene azar, error y, al mismo tiempo, una imagen sugerente (como puede verse en el trabajo de Vaughan Oliver para muchas de las portadas que diseñó para la discográfica 4AD).

En visión, la maculatura (del latín macula = mancha), es la zona de la retina donde se produce la visión fina de los detalles y la percepción del color.

En el blog de Lluc Massaguer, otro ejemplo de activismo gráfico que desde la Festa del Grafisme queremos reivindicar, se pueden encontrar noticias relacionadas con el diseño, la producción gráfica y el sistema de impresión rivelino, así como entrevistas con diseñadores, empresas y creadores en el entorno del diseño gráfico.

Blog
IG

 

Lluc. M_5Fotografia Sara Azorin. Impresum

Lluc. M_6 Lluc. M_7