Canvis en el programa de la Festa

(CAT)
Si algú de vosaltres ha tingut la curiositat de clicar a l’apartat de Programa, a la capçalera de la pàgina i torna a fer-ho ara trobareu alguns canvis i modificacions.

Aquest any la Festa ha traslladat la seva base d’operacions al mític xiringuito de l’Antonio. En alguns casos com el sopar de divendres i el dinar del dissabte per raons òbvies. En d’altres, com la festa de benvinguda i el guateque de dissabte per necessitat. Tant la caseta de la platja del nostre estimat amic i company Eduard Olivella per problemes de salut, i en el cas de La Congesta per obres.

Les sessions de micro obert han passat de 3 a quatre i han reduït la seva durada.

En fi que el millor és que torneu a clicar a l’apartat Programa, si voleu conèixer el programa d’una edició de la Festa sense programa.

cambios programa

 

Cambios en el programa de la Festa
(CAST)

Si alguno de vosotros ha tenido la curiosidad de clicar en el apartado de Programa, en la cabecera de la página y vuelve a hacerlo ahora encontrará algunos cambios y modificaciones.

Este año la Festa ha trasladado su base de operaciones al mítico chiringuito del Antonio. En algunos casos como la cena del viernes y la comida del sábado por razones obvias. En otros, como la fiesta de bienvenida y el guateque del sábado por necesidad. Tanto la casita de la playa de nuestro querido amigo y compañero Eduard Olivella por problemas de salud, y en el caso de La Congesta por obras.

Las sesiones de micro abierto han pasado de 3 a cuatro y han reducido su duración.

En fin que lo mejor es que volváis a clicar en el apartado Programa, si queréis conocer el programa de una edición de la Festa sin programa.