Ester Arrebola a ADG News

(CAT)
En l’apartat de News d’ADG podeu llegir algunes reflexions de Éster Arrebola sobre la seva participació en l’última edició de la Festa així com una explicació detallada sobre el projecte que va presentar a les experiències de la Festa.

Si et vas perdre la seva intervenció aquí tens una bona ocasió per conèixer el seu interessant Treball de Fi de Grau –La normalitat virtual– que va presentar fa uns mesos a Elisava.

ADG_Arrebola_

 

Éster Arrebola en ADG News

(CAST)
En el apartado de News de ADG podéis leer algunas reflexiones de Éster Arrebola sobre su participación en la última edición de la Festa así como una explicación detallada sobre el proyecto que presentó en las experiéncias de la Festa.

Si te perdiste su intervención aquí tienes una buena ocasión para conocer su interesante Trabajo de Fin de Grado –La normalidad virtual– que presentó hace unos meses en Elisava.