Carles Murillo realitzarà la campanya gràfica ADG Laus 2019

(CAT)
L’associació ADGFAD ha seleccionat a Carlos Murillo per a realitzar la campanya gràfica de la propera edició dels Premis Laus en valorar en el seu portafoli la seducció de la seva singularitat creativa i la seva capacitat per crear imatges icòniques.

Carlos Murillo va participar per primera vegada en la Festa del Grafisme en l’edició de l’any 2009 quan formava part de Bis; també al costat de Sara Sants en les experiències de l’edició de l’any 2012 així com en l’exposició Cartells culturals i polítics en l’edició de l’any 2014.

f656e5bc-bb93-44b7-9653-c52af007ac26

 

Carlos Murillo realizará la campaña gráfica ADG Laus 2019

(CAST)
La asociación ADGFAD ha seleccionado a Carlos Murillo para realizar la campaña gráfica de la próxima edición de los Premios Laus al valorar en su portafolio la seducción de su singularidad creativa y su capacidad para crear imágenes icónicas.

Carlos Murillo participó por primera vez en la Festa del Grafisme en la edición del año 2009 cuando formaba parte de Bis; también junto a Sara Santos en las experiencias de la edición del año 2012 así como en la exposición Carteles culturales y políticos en la edición del año 2014.