Work Hard & Be Nice to People el nou llibre d’Anthony Burrill

(CAT)
Un manifest de butxaca per ajudar les rutines creatives; una síntesi de les idees d’Anthony sobre «creativitat, confiança en un mateix i com fer un treball significatiu».
Anthony Burrill va participar en la primera edició dels Tallers de la Festa de l’any 2018.
El llibre va començar, en realitat, com una versió de butxaca del seu llibre anterior Make It Now! però el mateix procés d’editar i condensar aquest contingut va instigar tantes idees noves, que es va convertir en una edició completament renovada.
Burrill va iniciar el seu treball examinant el contingut i triant les parts que sentia que tenien més significat. A mesura que treballava en el text, va quedar clar que necessitava afegir nous coneixements i càpsules d’informació.
Work Hard & Be Nice to People es llegeix com un mini-manifest que et convida a submergir-ti i usar-lo com a ajuda per resoldre problemes de manera creativa. Parla sobre l’autodesenvolupament i les lliçons que s’aprenen a través de la prova i l’error. Aquest nou llibre destil·la les seves idees sobre la creativitat, la confiança en un mateix i sobre com fer un treball significatiu.
Burrill va redissenyar per complet els dissenys de pàgina utilitzant tipografia de fusta per als titulars principals i una col·lecció de tipus de lletra secundaris per als textos més llargs i es va desafiar a no repetir cap composició.
Llançat en un context molt difícil, Burrill comenta humilment que espera que sigui «un llibret útil amb consells que es puguin aplicar a la vida real. Necessitem escoltar missatges positius que parlin honestament sobre el que és ser creatiu i com aquesta creativitat es pot aplicar als nous desafiaments a què tots ens enfrontem «.
Les fotografies són de Kate Davis.

Burrill_2 Burrill_3

 

Work Hard & Be Nice to People el nuevo libro de Anthony Burrill

(CAST)
Un manifiesto de bolsillo para ayudar a las rutinas creativas; una síntesis de las ideas de Anthony sobre «creatividad, confianza en uno mismo y cómo hacer un trabajo significativo».
Anthony Burrill participó en la primera edición de los Tallers de la Festa del año 2018.
El libro comenzó, en realidad, como una versión de bolsillo de su libro anterior Make It Now! pero el mismo proceso de editar y condensar ese contenido instigó tantas ideas nuevas, que se convirtió en una edición completamente renovada.
Burrill inició su trabajo examinando el contenido y eligiendo las partes que sentía que tenían más significado. A medida que trabajaba en el texto, quedó claro que necesitaba agregar nuevos conocimientos y capsulas de información.
Work Hard & Be Nice to People se lee como un mini-manifiesto que te invita a sumergirte y usarlo como ayuda para resolver problemas de manera creativa. Habla sobre el autodesarrollo y las lecciones que se aprenden a través de la prueba y el error. Este nuevo libro destila sus ideas sobre la creatividad, la confianza en uno mismo y sobre cómo hacer un trabajo significativo.
Burrill rediseñó por completo los diseños de página utilizando tipografía de madera para los titulares principales y una colección de tipos de letra secundarios para los textos más largos y se desafió a no repetir ninguna composición.
Lanzado en un contexto muy difícil, Burrill comenta humildemente que espera que sea “un librito útil con consejos que se puedan aplicar a la vida real. Necesitamos escuchar mensajes positivos que hablen honestamente sobre lo que es ser creativo y cómo esa creatividad puede aplicarse a los nuevos desafíos a los que todos nos enfrentamos ”.
Las fotografías son de Kate Davis.

Burrill_4 Burrill_5