Confinats

(CAT)
Una exposició a la galería Visions que mostra els treballs realitzats pels participants en el Curs General de Cal·ligrafia Visions 2019-20.
A la mostra hi participen Aitana Aguinaco, Alice Re Cecconi, Anna Sales, Arnau Caballero, Breno Fortes, Nerea Martínez, Joan Pujagut, Sandra Rabassa i Maiela Zurutuza.

Joan Pujagut és membre del col·lectiu organitzador de la Festa i Oriol Miró un dels professors de el curs ha participat en diverses edicions de la Festa en els tallers Tiportbou de 2010, 2011, 2012 i 2016.

Galeria Visions
Igualada 4, baixos (Gràcia, Barcelona)
De dilluns a divendres, de 17:00 a 21:00

 

Confinados

(CAST)
Una exposición en la galería Visions, que muestra los trabajos realizados por los participantes en el Curso General de Caligrafía Visions 2019-20.
En la muestra participan Aitana Aguinaco, Alice Re Cecconi, Anna Sales, Arnau Caballero, Breno Fortes, Nerea Martínez, Joan Pujagut, Sandra Rabassa y Maiela Zurutuza.

Joan Pujagut es miembro del colectivo organizador de la Festa y Oriol Miró uno de los profesores del curso ha participado en diversas ediciones de la Festa en los talleres Tiportbou de 2010, 2011, 2012 y 2016.

Galería Visions
Igualada 4, bajos (Gràcia, Barcelona)
De lunes a viernes, de 17:00 a 21:00