El dissenyador com a mediador

(CAT)
Presentació de el llibre de l’editorial Experimenta, El diseño para el día antes, escrit pel paradissenyador i membre del col·lectiu organitzador de la Festa, Oscar Guayabero.

En el llibre que té com a subtítol Propuestas para antes del colapso (en escenarios poscovid) y cómo es posible evitarlo o, al menos, intentarlo, Oscar defensa i reclama que el treball del dissenyador ha de tenir la funció de mediador –una mena d’interfície per a relacionar-se amb el món, entre nosaltres i els altres i fins i tot amb el nostre propi cos– i no la d’incentivar el consum. En definitiva, una funció més social que econòmica.

A la presentació, emmarcada dins dels actes de la Barcelona Design Week, al costat d’Oscar intervindran Emili Padrós, dissenyador de producte i David Tarrasón, doctor en biologia.

Dimecres 27 d’octubre
A les 19:00
Museu del Disseny de Barcelona
Pl. De les Glòries, 37

 

El diseñador como mediador

(CAST)
Presentación del libro de la editorial Experimenta, El diseño para el día antes, escrito por el paradiseñador y miembro del colectivo organizador de la Festa, Oscar Guayabero.

En el libro que tiene como subtítulo Propuestas para antes del colapso (en escenarios poscovid) y cómo es posible evitarlo o, al menos, intentarlo, Oscar defiende y reclama que el trabajo del diseñador debe tener la función de mediador –una especie de interficie para relacionarse con el mundo, entre nosotros y los demás e incluso con nuestro propio cuerpo– y no la de incentivar el consumo. En definitiva, una función más social que económica.

En la presentación, enmarcada dentro de los actos de la Barcelona Design Week, junto a Oscar intervendrán Emili Padrós, diseñador de producto y David Tarrasón, doctor en biología.

Miércoles 27 de octubre
A las 19:00
Museu del Disseny de Barcelona
Pl. de les Glòries, 37