El disseny té la paraula

(CAT)
L’últim número de la revista Experimenta, el 90, amb el títol a la capçalera d’aquest post i el subtítol de Formació, llenguatge i context, és un monogràfic dedicat gairebé íntegrament a el disseny gràfic i la paraula.

El número inclou articles com Yves Zimmermann, Wolfgang Weingart i Typografische Monatsblätter, Tomas Maldonado: art conceptual i disseny, Les formes desobedients de Zuzanna Licko (emigri), Logotip: Forma i Paraula, Josh Owen. Sobre el disseny industrial o L’agent provocador. La força política de l’obra gràfica d’Alain LeQuernec, participant en l’edició de la Festa de l’any 2014.

En aquesta edició Experimenta explora el disseny i la paraula des de la perspectiva del acte d’escriure les idees i com la tipografia, la proposta editorial, el cartell o l’objecte, esdevenen vehicles en què la forma i el llenguatge defineixen un marc significant per al pensament en acció.

La publicació dóna veu a diferents punts de vista i aproximacions al disseny que conviden a reflexionar i (re) pensar-lo.

Experimenta_90

 

El diseño tiene la palabra

(CAST)
El último numero de la revista Experimenta, el 90, con el título en la cabecera de este post y el subtítulo de Forma, lenguaje y contexto, es un monográfico dedicado casi en su totalidad al diseño gráfico y la palabra.

El número incluye artículos como Yves Zimmermann, Wolfgang Weingart y Typografische Monatsblätter, Tomas Maldonado: arte conceptual y diseño, Las formas desobedientes de Zuzanna Licko (Émigré), Logotipo: Forma y Palabra, Josh Owen. Acerca del diseño industrial o El agente provocador. La fuerza política de la obra gráfica de Alain LeQuernec, participante en la edición de la Festa del año 2014.

En está edición Experimenta explora el diseño y la palabra desde la perspectiva del acto de escribir las ideas y cómo la tipografía, la propuesta editorial, el cartel o el objeto, se convierten en vehículos en los que la forma y el lenguaje definen un marco significante para el pensamiento en acción.

La publicación da voz a distintos puntos de vista y aproximaciones al diseño que invitan a reflexionar y (re)pensarlo.