Utopies i Urbanisme

(CAT)
El centre cultural Casa Elizalde organitza un curs en línia amb el títol de Els espais de la utopia. Ciutat, arquitectura i disseny, fins l’11 de novembre.

Des del seu naixement en el segle XVI, la utopia ha assumit un paper central en la nostra cultura i ens ha permès imaginar societats alternatives. En diferents moments de la història, des dels entorns de l’arquitectura, l’urbanisme i el disseny, s’ha tractat la utopia com a material de treball, ja sigui per utilitzar-les com motor de canvi, com ideal a seguir o com antídot a situacions adverses.  El curs es centrarà en algunes utopies per analitzar com la societat ha pensat i repensat els seus espais: la ciutat i el camp, allò natural i artificial, el passat i el futur.

Oscar Guayabero, membre del col·lectiu organitzador de la Festa, participa al curs amb dues intervencions: La utopia tecno-optimista de Buckminster Fuller i la seva Nau Espacial Terra i Les utopies dels 60 reflexades en l’obra de Victor Papanek.

Sessions tots els dijous de 19.00 a 21.00 h
Del 7 d’octubre a l’11 de novembre del 2021
Online

Més informació

 

Utopías y Urbanismo

(CAST)
El centro cultural Casa Elizalde organiza un curso online con el título de Los espacios de la utopía. Ciudad, arquitectura y diseño, hasta el 11 de noviembre.

Desde su nacimiento en el siglo XVI, la utopía ha asumido un papel central en nuestra cultura y nos ha permitido imaginar sociedades alternativas. En diferentes momentos de la historia, desde los entornos de la arquitectura, el urbanismo y el diseño se ha tratado la utopía como material de trabajo, ya sea para utilizarla como motor de cambio, como ideal a seguir o como antídoto a situaciones adversas. El curso se centrará en algunas utopías para analizar como la sociedad ha pensado y repensado sus espacios: la ciudad y el campo, lo natural y lo artificial, el pasado y el futuro.

Oscar Guayabero, miembro del colectivo organizador de la Festa, participa en el curso con dos intervenciones: La utopía tecno-optimista de Buckminster Fuller y su Nave Espacial Tierra y Las utopías de los 60 reflejadas en la obra de Victor Papanek.

Sesiones todos los jueves de 19.00 a 21.00 h
Del 7 de octubre al 11 de noviembre del 2021
Online

Más información