Noves d’enlloc, William

(CAT)
William Morris a la seva novel·la utòpica Noves d’enlloc ens proposa un món just, sense classes, ni diners, ni comerç competitiu, on l’ésser humà és feliç i es realitza en un entorn on l’artesania té un paper cabdal: com dirà Sennett, és una artesania que està alimentada per «l’impuls humà, durador i bàsic de dur a terme bé una tasca, sense més».

En aquestes jornades comissariades per Jesús-Ángel Prieto i Òscar Guayabero (membre del col·lectiu organitzador de la Festa del Grafisme), pretenen, en aquest món amb una pandèmia que ha vingut per quedar-se, trovar persones que pensen fermament que no es pot mantenir el paradigma postindustrial i mundialista. Persones que s’interroguen de com la seva pràctica, el seu pensament, ha de contribuir a canviar de rumb la nostra societat, tant la concreta -el nostre km 0-, com la mundial.

El programa inclou en el segon dia de las jornades l’intervenció de l’arquitecte Francesc Pla, que juntament amb Eva Serrat (Leve_Proyectos) va participar a l’edició de la Festa del 2016, en l’apartat de Experiències.

«Per fer front a aquesta crisi física estem obligats a canviar tant les coses que produïm com la nostra manera de fer-les servir. Necessitem aprendre altres maneres de construir edificis, utilitzar transports i idear rituals que ens acostumin a estalviar. Necessitarem convertir-nos en bons artesans del medi ambient.» (Richard Sennett, 2009).

Més informació

Programa

Dimarts 16 i dimecres 17 de novembre, de 17 a 20 h.
Museu del Disseny de Barcelona
Entrada gratuïta, aforament limitat

Guayabero_Morris_1

 

Noticias de ninguna parte, William.

(CAST)
William Morris en su novela utópica Noticias de ninguna parte nos propone un mundo justo, sin clases, ni dinero, ni comercio competitivo, donde el ser humano es feliz y se realiza en un entorno donde la artesanía tiene un papel primordial: como dirá Sennett, es una artesanía que está alimentada por «el impulso humano, duradero y básico de llevar a cabo bien una tarea, sin más».

En estas jornadas comisariadas por Jesús-Ángel Prieto y Òscar Guayabero (miembro del colectivo organizador de la Festa del Grafisme), pretenden, en este mundo con una pandemia que ha venido para quedarse, encontrar personas que piensan firmemente que no puede mantenerse el paradigma postindustrial y mundialista. Personas que se interrogan de cómo su práctica, su pensamiento, debe contribuir a cambiar de rumbo nuestra sociedad, tanto la concreta -nuestro km 0-, como la mundial.

El programa incluye en el segundo día de las jornadas la intervención del arquitecto Francesc Pla, que junto con Eva Serrat (Leve_Proyectos) participó en la edición de la Festa de 2016, en el apartado de Experiències.

«Para hacer frente a esta crisis física estamos obligados a cambiar tanto las cosas que producimos como nuestra manera de utilizarlas. Necesitamos aprender otras formas de construir edificios, utilizar transportes e idear rituales que nos acostumbren a ahorrar. Necesitaremos convertirnos en buenos artesanos del medio ambiente.» (Richard Sennett, 2009).

Más información

Programa

Martes 16 y miércoles 17 de noviembre, de 17 a 20 h.
Museo del Diseño de Barcelona
Entrada gratuita, aforo limitado

Guayabero_Morris_2 Guayabero_Morris_3