Nova imatge gràfica d’Art Nou

(CAT)
A diversos espais de Barcelona i Hospitalet té lloc aquest festival d’art emergent que ofereix la possibilitat a joves creadors nacionals i internacionals de donar a conèixer la seva feina i establir una primera relació amb el fascinant mercat de l’art (galeries, espais alternatius, institucions…)

La nova imatge gràfica per a aquesta 12a edició d’Art Nou, està signada per David Ricard, que formava part del col·lectiu que va proposar la imatge de la Festa l’any 2016 i va participar a les Experiències de l’edició del 2022.

Art_Nou_2

 

Nueva imagen gráfica de Art Nou

(CAST)
En diversos espacios de Barcelona y Hospitalet tiene lugar este festival de arte emergente que ofrece la posibilidad a jóvenes creadores nacionales e internacionales de dar a conocer su trabajo y establecer una primera relación con el fascinante mercado del arte (galerías, espacios alternativos, instituciones…)

La nueva imagen gráfica para esta 12ª edición de Art Nou, está firmada por David Ricard, que formaba parte del colectivo que propuso la imagen de la Festa en el año 2016 y participó en las Experiencias de la edición del 2022.