D09_UN HERBARI IL·LUSTRAT. UN LLIBRE D’ELIZABETH BLACKWELL

(CAT)
A Curious Herbal, la primera edició moderna de la guia botànica del segle XVIII d’Elizabeth Blackwell, plena d’il·lustracions exquisides, li atorga el reconeixement que ha merescut durant molt de temps.

A mitjan dècada de 1730, Elizabeth Blackwell va fer alguna cosa que ningú com ella havia fet mai. En el transcurs de dos anys, es va convertir en la primera dona britànica a produir un herbari completament il·lustrat, una mena de guia de referència botànica enciclopèdica. El llibre estava destinat a ajudar els científics i els metges a desenvolupar i administrar tractaments per a malalties mitjançant l’ús de teràpies basades en plantes. Els éssers humans han confiat durant molt de temps a les plantes per obtenir ajuda mèdica, però les herbes anteriors sovint presentaven imatges limitades o confuses. Per contra, els espècimens de Blackwell van ser observats en viu al Chelsea Physic Garden de Londres i representats en grans gravats detallats i acolorits a mà. Des de l’herba de Sant Joan local fins a la «curiosa poma de l’amor» (tomàquet), l’herbari de Blackwell presenta 500 plantes de tot el món.

A Curious Herbal: Elizabeth Blackwell’s Pioneering Masterpiece of Botanical Art, publicat aquest any per Abbeville Press, és la primera edició moderna de l’obra fonamental. El llibre reprodueix les il·lustracions originals de Blackwell en colors exuberants, així com les seves fascinants notes sobre les propietats botàniques i medicinals de cada planta, que comprenen coneixements antics i més recents sobre la malaltia i el cos. Un assaig de l’horticultora Marta McDowell fa llum sobre el mètode de treball de Blackwell, mentre que la historiadora Janet Stiles Tyson ofereix nous coneixements sobre la incompresa vida de l’autora. A Curious Herbal ressuscita la visió decidida de Blackwell, omple buits crucials a la seva biografia i li atorga el reconeixement que ha merescut durant molt de temps, però que encara no ha rebut.

En total, el llibre és una mirada captivadora a un moment en què la ciència, la medicina i, almenys en el cas de Blackwell, les dinàmiques de gènere estaven canviant dràsticament a la Gran Bretanya. És un valuós recordatori que hi ha molt per redescobrir.

Blackwell_1

blackwell_2 blackwell_3 blackwell_4

D09_UN HERBARIO ILUSTRADO. UN LIBRO DE ELIZABETH BLACKWELL

(CAST)
A Curious Herbal, la primera edición moderna de la guía botánica del siglo XVIII de Elizabeth Blackwell, repleta de exquisitas ilustraciones, le otorga el reconocimiento que ha merecido durante mucho tiempo.

A mediados de la década de 1730, Elizabeth Blackwell hizo algo que nadie como ella había hecho jamás. En el transcurso de dos años, se convirtió en la primera mujer británica en producir un herbario completamente ilustrado, una especie de guía de referencia botánica enciclopédica. El libro estaba destinado a ayudar a los científicos y médicos a desarrollar y administrar tratamientos para enfermedades mediante el uso de terapias basadas en plantas. Los seres humanos han confiado durante mucho tiempo en las plantas para obtener ayuda médica, pero las hierbas anteriores a menudo presentaban imágenes limitadas o confusas. Por el contrario, los especímenes de Blackwell fueron observados en vivo en el Chelsea Physic Garden de Londres y representados en grandes grabados detallados y coloreados a mano. Desde la hierba de San Juan local hasta la «curiosa manzana del amor» (tomate), el herbario de Blackwell presenta 500 plantas de todo el mundo.

A Curious Herbal: Elizabeth Blackwell’s Pioneering Masterpiece of Botanical Art, publicado este año por Abbeville Press, es la primera edición moderna de la obra fundamental. El libro reproduce las ilustraciones originales de Blackwell en colores exuberantes, así como sus fascinantes notas sobre las propiedades botánicas y medicinales de cada planta, que abarcan conocimientos antiguos y más recientes sobre la enfermedad y el cuerpo. Un ensayo de la horticultora Marta McDowell arroja luz sobre el método de trabajo de Blackwell, mientras que la historiadora Janet Stiles Tyson ofrece nuevos conocimientos sobre la incomprendida vida de la autora. A Curious Herbal resucita la visión decidida de Blackwell, llena vacíos cruciales en su biografía y le otorga el reconocimiento que ha merecido durante mucho tiempo, pero que aún no ha recibido.

En total, el libro es una mirada cautivadora a un momento en que la ciencia, la medicina y, al menos en el caso de Blackwell, las dinámicas de género estaban cambiando drásticamente en Gran Bretaña. Es un valioso recordatorio de que hay mucho por redescubrir.

blackwell_5 blackwell_6 Blackwell_7 blackwell_8