Temps al bosc. Conferència

(CAT)
Al seu «assaig sobre el temps» (2021), Rüdiger Safranski ens parla de com amb l’homogeneïtzació social del temps a través dels rellotges i les franges horàries ha convertit el temps en una institució social que guia la nostra conducta i ens envia el missatge constant que el temps escasseja. Però en realitat, el temps no pot escassejar. No és una propietat inherent. El temps només pot escassejar quan el cosifiquem i convertim en una mercaderia que podem regalar, compartir, estalviar, vendre i malbaratar de maneres més o menys beneficioses.

Rosa Llop i Gemma París han desenvolupat el projecte Temps al bosc. Atles biodivers d´instants possibles, en el marc de la beca de recerca ECOTONS. Rosa Llop presentarà aquest interessant projecte que busca qüestionar el temps escàs i accelerat propi del nostre món contemporani, contraposant-ho amb l’experiència extensa i cíclica del temps al paisatge, on res no és urgent ni per sempre. Un projecte de recerca interdisciplinar entre l’art i la ciència on s’especula amb noves formes de distribució del temps mitjançant el dibuix

La pràctica artística de Rosa Llop ¬responsable directa de l’existència de la Festa del Grafisme¬ respon a la necessitat de qüestionar els constructes que delimiten i predefineixen el rol del disseny. El seu treball utilitza la investigació com a estratègia per observar la contemporaneïtat, fent especial atenció a la sistematització dels processos creatius i les polítiques de representació.

Dissabte 7
A les 19:00
Centre d’Entitats

Temps al bosc_2 Temps al bosc_3

Tiempo en el bosque. Conferencia

(CAST)
En su «ensayo sobre el tiempo» (2021), Rüdiger Safranski nos habla de cómo con la homogeneización social del tiempo a través de los relojes y las franjas horarias ha convertido el tiempo en una institución social que guía nuestra conducta y nos envía el mensaje constante de que el tiempo escasea. Pero en realidad, el tiempo no puede escasear. No es una propiedad inherente. El tiempo solo puede escasear cuando lo cosificamos y convertimos en una mercancía que podemos regalar, compartir, ahorrar, vender y derrochar de maneras más o menos beneficiosas.

Rosa Llop y Gemma París han desarrollado el proyecto Tiempo en el bosque. Atlas biodiverso de instantes posibles, en el marco de la beca de investigación ECOTONS. Rosa Llop presentará este interesante proyecto que busca cuestionar el tiempo escaso y acelerado propio de nuestro mundo contemporáneo, contraponiéndolo con la experiencia extensa y cíclica del tiempo en el paisaje, donde nada es urgente ni para siempre. Un proyecto de investigación interdisciplinar entre el arte y la ciencia, donde se especula con nuevas formas de distribución del tiempo mediante el dibujo

La práctica artística de Rosa Llop ­responsable directa de la existencia de la Festa del Grafisme­ responde a la necesidad de cuestionar los constructos que delimitan y pre-definen el rol del diseño. Su trabajo utiliza la investigación como estrategia para observar la contemporaneidad, poniendo especial atención a la sistematización de los procesos creativos y las políticas de representación.

Sábado 7
A las 19:00
Centro de Entidades

Temps al bosc_1