Natura i senyalització. Exposició

(CAT)
Una investigació realitzada per Joan Pujagut que intenta donar a conèixer l’evolució dels senyals utilitzats des del naixement de la humanitat, amb aspectes curiosos i potser poc coneguts de senyals i mesures a través dels anys. La mostra està composta per quatre cartells de grans dimensions. El primer cartell és una breu història de la senyalètica des de l’antiguitat fins a l’imperi romà i inclou una explicació breu de l’odometre. El segon i el tercer cartell informen sobre la història i les curiositats de les mesures de longitud a través del temps i les civilitzacions. El quart cartell inclou un breu resum sobre la senyalització dels camins rurals i senders a Catalunya (símbols cartogràfics).

Una investigació realitzada per Joan Pujagut.

Exposició
Dissabte 7 i diumenge 8 d’octubre
Diversos llocs

natura i senyalització_1 web natura i senyalització_3_web natura i senyalitzacio_4

 Naturaleza y señalización, una exposición

(CAST)
Una investigación realizada por Joan Pujagut que trata de dar a conocer la evolución de las señales utilizadas desde el nacimiento de la humanidad, con aspectos curiosos y quizá, poco conocidos de señales y medidas a través de los años. La muestra está compuesta por cuatro carteles de gran tamaño. El primer cartel es una breve historia de la señaletica desde la antiguedad hasta el imperio romano e incluye una breve explicación del odometro. El segundo y el tercer cartel informan sobre la historia y curiosidades de las medidas de longitud a través del tiempo y las civilizaciones. El cuarto cartel incluye un breve resumen sobre la señalización de los caminos rurales y senderos en Cataluña (símbolos cartográficos).

Exposición
Sábado 7 y domingo 8 de octubre
Diversos lugares

natura i senyalitzacio_5 natura i senyalitzacio_6 natura i senyalitzacio_8