Més enllà de la roba. Experiència

(CAT)
Des de la Festa del Grafisme sempre hem volgut conèixer la feina dels nous dissenyadors i en edicions anteriors ja hem donat veu a estudiants recent graduats que ens han presentat el seu Treball Final de Grau. Aquest any seguint amb la tradició us oferim l´oportunitat de conèixer el projecte de Núria Sanz, que ha cursat l´itinerari de Moda a BAU, Centre Universitari de Disseny.

El seu projecte, titulat Més enllà de la roba: converses multiespècie a l’entorn del Parc Natural de Collserola, va despertar el nostre interès i encaixa perfectament amb el tema que desenvolupem aquest any, encara que des del punt de vista de la moda.

Aquest és el resum del projecte: La recerca que s’està duent a terme amb aquest projecte desenvolupa diferents línies d’investigació metodològiques obertes al Parc Natural de Collserola amb la finalitat de trobar altres maneres de fer que s’adaptin millor als reptes de futur que en presenta el disseny, concretament al disseny de moda. El sistema present a la societat occidental, capitalista i patriarcal, fomenta la producció i l’individualisme, entre moltes altres coses, situant el benefici per sobre de tot i relegant la resta de vida no humana a la invisibilitat. Aquesta realitat exclou tota possibilitat d’establir aliances beneficioses alternatives per construir futurs més sostenibles.

Diumenge 8
Entre les 11:00 i las 13:30
Les Eres

Nuria Sanz_web_2 Nuria Sanz_web_3 Nuria Sanz_web_4

Más allá de la ropa. Experiencia

Desde la Festa del Grafisme siempre hemos querido conocer el trabajo de los nuevos diseñadores y en ediciones anteriores ya hemos dado voz a estudiantes recién graduados que nos han presentado su Trabajo Final de Grado. Este año siguiendo con la tradición os ofrecemos la oportunidad de conocer el proyecto de Núria Sanz, que ha cursado el itinerario de Moda en BAU, Centro Universitario de Diseño.

Su proyecto, titulado Más allá de la ropa: conversaciones multiespecie en el entorno del Parque Natural de Collserola, despertó nuestro interés y encaja perfectamente con el tema que desarrollamos este año, aunque desde el punto de vista de la moda.

Este es su resumen del proyecto: El estudio que se está llevando a cabo con este proyecto desarrolla diferentes líneas de investigaciones metodológicas abiertas en el Parque Natural de Collserola con el fin de encontrar otras formas de hacer que se adapten mejor a los retos de futuro que presenta el diseño, concretamente el diseño de moda. El sistema presente en la sociedad occidental, capitalista y patriarcal, fomenta la producción y el individualismo, entre otras muchas cosas, situando el beneficio por encima de todo y relegando el resto de vida no humana a la invisibilidad. Esta realidad excluye toda posibilidad de establecer alianzas beneficiosas alternativas para construir futuros más sostenibles.

Domingo 8
Entre las 11:00 y las 13:30
Les Eres

Nuria Sanz_web_7 Nuria Sanz_web_8 Nuria_Sanz_web_1