Dramatúrgies de l’Antropocè. Conferència

(CAT)
Una conferència de José Luis De Vicente, investigador cultural i comissari. El seu treball explora temes com ara les polítiques de la computació i les estètiques digitals, l’ecologia i les relacions entre espècies. Des del 2023 és director de Disseny Hub Barcelona.

Els nous conflictes de la nostra època no tenen els humans com a únics protagonistes. La crisi planetària i la transformació radical dels sistemes biofísics de la terra, amb les seves pròtesis tecnològiques, ens obliguen a explicar la nostra història incloent tota una nova sèrie d’actors: de les partícules que suren a l’aire canviant el color del cel a les meduses que es multipliquen pel canvi de les condicions al mar, a les veus sintètiques de la intel·ligència artificial.

Durant els darrers 10 anys, José Luis de Vicente ha treballat amb artistes, arquitectes, estudis de disseny o músics del nostre país i la resta del món desenvolupant múltiples projectes artístics per explorar els paisatges i explicar les històries d’un planeta en mutació. Aquesta presentació és un viatge a través dels dispositius, espais i situacions que ha desenvolupat en el seu treball com a comissari i investigador cultural juntament amb veus com Superflux, Holly Herndon, Rafael Lozano-Hemmer, Trevor Paglen Rimini Protokoll, Antoni Arola, Maria Arnal, i altres.

José Luis ha estat fundador i director artístic de Sónar+D, el programa d’arts i pensament del festival Sónar, i ha comissariat festivals com LlumBCN, Model i Tentacular. Les seves exposicions, entre les quals destaquen títols com «Atmospheric Memory», «Big Bang Data», «Després de la Fi del Món» o Curiositat Radical: a l’Orbita de Buckminster Fuller» s’han pogut veure a museus i centres culturals d’Espanya, Argentina, Estats Units, Regne Unit, Singapur o Austràlia, entre altres països.

Des del 2021 col·labora regularment amb la cantant i artista María Arnal. Junts han desenvolupat projectes com la direcció artística de «CLAMOR», el segon àlbum de Maria Arnal i Marcel Bagés, la instal·lació sonora generativa «Sirena» per al Mirador Torre Glories de Barcelona, les conferències performatives «Mil Sibilas» i «Yo Coro», i «Cada Capa de l’Atmosfera», un assaig sonor en forma de sèrie de podcasts sobre el so en la crisi planetària per al CCCB, que va obtenir dues nominacions als Premis Globals del Podcast.

Dissabte 7 d’octubre
A les 19:40
Centre d’Entitats

J.L.de Vicente_1 J.L.de Vicente_4

 

Dramaturgias del Antropoceno. Conferencia

(CAST)

Una conferencia de José Luis De Vicente, investigador cultural y comisario. Su trabajo explora temas como las políticas de la computación y las estéticas digitales, la ecología y las relaciones entre especies. Desde 2023 es director de Disseny Hub Barcelona.

Los nuevos conflictos de nuestra época no tienen a los humanos como únicos protagonistas. La crisis planetaria y la transformación radical de los sistemas biofísicos de la tierra, con sus prótesis tecnológicas, nos obligan a contar nuestra historia incluyendo a toda una nueva serie de actores: de las partículas que flotan en el aire cambiando el color del cielo a las medusas que se multiplican por el cambio de las condiciones en el mar, a las voces sintéticas de la inteligencia artificial.

Durante los últimos 10 años, José Luis de Vicente ha trabajado con artistas, arquitectos, estudios de diseño o músicos de nuestro país y el resto del mundo desarrollando múltiples proyectos artísticos para explorar los paisajes y contar las historias de un planeta en mutación.  Esta presentación es un viaje a través de los dispositivos, espacios y situaciones que ha desarrollado en su trabajo como comisario e investigador cultural junto a voces como Superflux, Holly Herndon, Rafael Lozano-Hemmer, Trevor Paglen  Rimini Protokoll, Antoni Arola, Maria Arnal, y otros.

José Luis ha sido fundador y director artístico de Sónar +D, el programa de artes y pensamiento del festival Sónar, y ha comisariado festivales como LlumBCN, Model y Tentacular. Sus exposiciones, entre las que destacan títulos como «Atmospheric Memory», «Big Bang Data», «Después del Fin del Mundo» o Curiosidad Radical: en la Orbita de Buckminster Fuller» han podido verse en museos y centros culturales de España, Argentina, Estados Unidos, Reino Unido, Singapur o Australia, entre otros países.

Desde 2021 colabora regularmente con la cantante y artista María Arnal. Juntos han desarrollado proyectos como la dirección artística de «CLAMOR», el segundo álbum de Maria Arnal i Marcel Bagés, la instalación sonora generativa «Sirena» para el Mirador Torre Glories de Barcelona, las conferencias performativas «Mil Sibilas» y «Yo Coro», y «Cada Capa de L’Atmosfera», un ensayo sonoro en forma de serie de podcasts sobre el sonido en la crisis planetaria para el CCCB, que obtuvo dos nominaciones a los Premios Globales del Podcast.

Sábado 7 de octubre
A las 19:40
Centro de Entidades

J.L.de Vicente_3