Fer Preguntes es revolucionari

(CAT)
Amb motiu de l’exposició Som aquí! Les dones en el disseny. 1900-Avui, es convoca a estudiants de diferents escoles de disseny perquè dissenyin cartells a partir de preguntes relacionades amb el disseny fet per dones i el disseny per a les dones, que s’imprimiran en el moment i es col·locaran al vestíbul de l’exposició.

Aquestes preguntes sorgeixen de reflexions de visitants de l’exposició i de participants de les diferents activitats dutes a terme al DHub al voltant de l’exposició i que han sigut recollides per tal de dur a terme aquest taller.

Entre les dinamitzadores de la sessió hi ha Mireia Domenech (Leftlovers) i Judit Carcolse (Malapeça), membres del col·lectiu organitzador de la Festa del Grafisme, així com Silvia Yruela i Núria Vila (Leftlovers) participants a l’edició del 2022.

L’activitat és una proposta del grup de treball per treballar al comissariat d’unes activitats paral·leles a l’exposició i emmarcades dins del projecte Demà seguirem aquí i serem més de la mà del paradissenyador Òscar Guayabero, pertanyent també al col·lectiu organitzador de la Festa.

Dimecres 29 de novembre, 18:30
Disseny Hub Barcelona
Activitat gratuïta. Els participants hauran de portar el seu ordinador

Més informació

Fer preguntes_2

Hacer preguntas es revolucionario

(CAST)
Con motivo de la exposición ¡Aquí estamos! Las mujeres en el diseño. 1900-Hoy, se convoca a estudiantes de diferentes escuelas de diseño para que diseñen carteles a partir de preguntas relacionadas con el diseño hecho por y para mujeres, que se imprimirán en el momento y se colocarán en el hall de la exposición.

Estas preguntas surgen de reflexiones de visitantes de la exposición y de participantes de las diferentes actividades hechas en el DHub alrededor de la exposición y que han sido recogidas para llevar a cabo este taller.

Entre las dinamizadoras de la sesión se encuentran Mireia Domenech (Leftlovers) y Judit Carcolse (Malapeça), miembros del colectivo organizador de la Festa del Grafisme, así como Silvia Yruela y Núria Vila (Leftlovers) participantes en la edición del 2022.

La actividad es una propuesta del grupo de trabajo para trabajar en el comisariado de unas actividades paralelas a la exposición y enmarcadas dentro del proyecto Mañana seguiremos aquí y seremos más de la mano del paradiseñador Òscar Guayabero, perteneciente también al colectivo organizador de la Festa.

Miércoles 29 de noviembre, 18:30
Disseny Hub Barcelona
Actividad gratuita. Los participantes deberán traer su ordenador

Más información